چرا امام حسین (ع) نگذاشت در جنگ با دشمن، جن ها کمکش کنند تا دشمنان را شکست بدهد؟
شبهات اعتقادی

چرا امام حسین (ع) نگذاشت در جنگ با دشمن، جن ها کمکش کنند تا دشمنان را شکست بدهد؟

امام حسین علیه السلام با یک نقشه دقیق و برنامه ریزی شده حرکت خود را آغاز کرده و به سرانجام رسانید و پیروزی آن حضرت در شهادت خود و یاران و اهلبیت اش و اسارت زنان و فرزندان آن بزرگوار نهفته بود و...

تو انسان باش نمی خواهد مسلمان باشی...!؟
شبهات اعتقادی

تو انسان باش نمی خواهد مسلمان باشی...!؟

تو انسان باش نمی خواهد مسلمان باشی! در هفته، در ماه، یک فقیر را سیر کن نمی خواهد روزه بگیری. با خدایت هر روز حرف بزن، شکرگذارش باش با زبان خودت فارسی، خدا می فهمد حرفایت را، نترس خدا عرب نیست! تو حق کسی را نخور، دلی را نشکن، غمگین را شاد کن، رابط مداوای مریضی باش. تو به اندازه ی توانت خوب باش و خوبی کن! بخدا، خدا همینجاست در دل تو در افکارت! نه در دینت نه در مذهبت نه در نمازت...

کشور امام زمان (عج) و چرا این همه بلا و مصیبت!؟
شبهات کرونا

کشور امام زمان (عج) و چرا این همه بلا و مصیبت!؟

مگر اینجا کشور امام زمان و اهل بیت (علیهم السلام) نیست؟! پس این همه بلا و مصیبت عمومی در غرب و شرق و جنوب و شمال آن برای چیست؟! چگونه می‌توان این‌ها را تببیین کرد؟