۴ روز تا عید غدیر خم
روزشمار غدیر

۴ روز تا عید غدیر خم

زمان ابلاغ آخرین رسالت نبوی هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود...

۸ روز تا عید غدیر خم
روزشمار غدیر

۸ روز تا عید غدیر خم

من دو چیز گرانبها در میان شما به امانت می‌گذارم که اگر به این دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد...

۹ روز تا عید غدیر خم
روزشمار غدیر

۹ روز تا عید غدیر خم

آفتاب عمر حبیب خدا، اندیشه غروب دارد و آخرین سفر این سفیر الهی با ابلاغ آخرین تکالیف رسالتش سپری می شود...