غذا خوردن در ساعت و محل کار...
نردبان || قسمت هفتم

غذا خوردن در ساعت و محل کار...

با توجه به ساعت کار دانشگاه و مسافت تا منزل که ممکن است تا ساعت 16 طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در بین کار در اداره چه حکمی دارد؟

عیب گویی کارمند متخلف...
نردبان || قسمت ششم

عیب گویی کارمند متخلف...

بعضی از کارمندان دانشگاه افراد مراجعه کننده را ناراضی و اذیت می نمایند، یا پارتی بازی می کنند، آیا می توان معایب آنها را به دیگران گفت؟

ادامه تحصیل کارمند...
نردبان || قسمت پنجم

ادامه تحصیل کارمند...

اگر از لحاظ قوانین دانشگاه کارمندی مجاز به ادامه تحصیل نباشد ولی بدون اجازه درس بخواند، آیا درس خواندن ایشان اشکال دارد؟