شبهات اعتقادی

شفاعت امامان در قیامت چه لزومی دارد؟ مگر خداوند نمی تواند مستقیما بنده خود را ببخشد؟

عقیده به شفاعت اولیاء الهی مساله ای قطعی و برگرفته از آیات و روایات شیعه و سنی است و هیچ تردیدی در صحت آن نمی باشد؛

در مورد فلسفه شفاعت گفته شده است توجه به اصل شفاعت می تواند چند اثر زیر را در معتقدان داشته باشد:

مبارزه با روح یاس
کسانی که مرتکب جرائم سنگینی می شوند از یک سو گرفتار ناراحتی وجدان، و از سوی دیگر گرفتار یاس از بخشودگی در پیشگاه خدا می گردند و چون راه بازگشت را به روی خود مسدود می یابند عملا حاضر به هیچگونه تجدید نظر نیستند، و با توجه به تیرگی افق آینده در نظرشان ممکن است دست به طغیان و سرکشی بیشتر بزنند و یک نوع آزادی عمل برای خود، تحت این عنوان که رعایت مقررات برای آنها سودی ندارد، قائل شوند، درست همانند بیماری که از بهبودی مأیوس شده و سد پرهیز را به کلی شکسته است چون آن را بی دلیل و فاقد تاثیر می داند.

گاه ناراحتی وجدان که ناشی از اینگونه جرائم است، موجب اختلالات روانی و یا موجب تحریک حس انتقام جویی از جامعه ای که او را چنین آلوده کرده است می گردد، و به این ترتیب گناهکار مبدل به یک عنصر خطرناک و کانون ناراحتی برای جامعه می شود.
اما ایمان به شفاعت روزنه ای به سوی روشنایی به روی او می گشاید و امید به آمرزش، او را به کنترل خویش و تجدید نظر، و حتی جبران گذشته تشویق می کند، حس انتقام جویی در او تحریک نمی گردد و آرامش روانی به او امکان تبدیل شدن به یک عنصر سالم و صالح می دهد.

بنابراین اگر بگوئیم توجه به شفاعت به معنی صحیح، یک عامل سازنده و باز دارنده است که می تواند از یک فرد مجرم و گناهکار فرد صالحی بسازد، گزاف نگفته ایم، لذا مشاهده می کنیم که حتی برای زندانیان ابد، روزنه شفاعت و بخشودگی در قوانین مختلف دنیا باز گذارده شده است، مبادا یأس و نومیدی آنها را مبدل به کانون خطری در درون خود زندانها کند، و یا گرفتار اختلال روانی سازد.
تفسیر نمونه، ج1 ص235

گزینش اولیاء الهی و امامان به عنوان واسطه فیض برای بخشودگی گناهکاران بر اساس حکمت و مصالح زیر است:
1. بزرگداشت و احترام و تکریم اولیاء الهی به سبب انجام عبادات و بندگی خداوند با قبول دعا و شفاعت آنان در حق گناهکاران
2. شفیع قرار دادن آنها سبب می شود که مردمان به آنها نزدیک شوند و رابطه معنوی و هم سنخی عقیدتی و عملی میان شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان ایجاد شود و از این طریق از شافعان الگو گیرند و به سعادت و رستگاری برسند.

زیرا شفاعت اختصاص به کسانی دارد که پیوند خود را با اولیاء الهی نبریده باشد و سعی و تلاشش در نزدیکی معنوی و هم سنخی با آن ها بوده است و در این بین اگر اهمال و کوتاهی صورت گرفته است با شفاعت مورد بخشش قرار گیرند.

کلمات کلیدی
ادمین نهاد
تهیه کننده:

ادمین نهاد

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *