راه های مقابله با استرس چیست؟

راه های مقابله با استرس چیست؟

چند سالی میشه که اضطراب و پانیک دارم حدود ۴ سال که اویل پنیک به مدت ۶ ماه دارو خوردم و تا حدودی مشکلم رو حل کرد و دارو درمانی رو کنار گذاشتم و خودمو مشغول به کار کردم در دو شیفت که خیلی خوب بود اما الان نزدیک سه ماه میشه که بعد ظهرا بیکارم باز مضطرب هستم...

آیا وقتی که کسی متولد می‌شود خدا می‌داند که در نهایت این شخص به بهشت می‌رود یا جهنم؟

آیا وقتی که کسی متولد می‌شود خدا می‌داند که در نهایت این شخص به بهشت می‌رود یا جهنم؟

اگر خدا می‌داند که این شخصی که تازه متولد شده است به بهشت خواهد رفت یا جهنم در اینجا اختیار ما بی معنی می‌شود و اگر خدا نداند که این شخصی که تازه متولد شده است به بهشت خواهد رفت یا جهنم در اینجا نقص نادانی را به خدا نسبت داده‌ایم درصورتی که خدا از هر نظر کامل است و عاری از هرگونه عیب و نقص می‌باشد.