برنامه مشاوره خانواده برگزار شد
به همت ستاد ازدواج دانشجویی و با همکاری کانون امام جواد(ع)

برنامه مشاوره خانواده برگزار شد

این برنامه در خوابگاه امام جواد علیه السلام، یکشنبه هر هفته برگزار می شود.