1 مورد یافت شد

فلسفه پرداخت زکات فطره چیست؟

http://nahadiut.ir/بایگانی-پرسش-و-پاسخ/فلسفه-پرداخت-زکات-فطره-چیست؟

زکات فطره چیست؟ 1399/02/30- 13:29 تعداد بازدید: زمان مطالعه : آنچه از روایات در مورد فلسفه پرداخت زکات فطره به دست می آید این موارد است:1. زکات فطره سبب تکمیل شدن روزه می...