9 مورد یافت شد

تمدید مهلت شرکت در رشته های پژوهشی، فناوری، هنری و ادبی جشنواره سراسری قرآن و عترت

http://nahadiut.ir/فرهنگی-سیاسی/تمدید-مهلت-شرکت-در-رشته-های-پژوهشی،-فناوری،-هنری-و-ادبی-جشنواره-سراسری-قرآن-و-عترت

اطلاعیه نهم تمدید مهلت شرکت در رشته های پژوهشی، فناوری، هنری و ادبی جشنواره سراسری قرآن و عترت 99/04/30- 09:27 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به اطلاع شرکت کنندگان...

تمدید مهلت شرکت در بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت

http://nahadiut.ir/واحد--خواهران/تمدید-مهلت-شرکت-در-بخش-آوایی-جشنواره-قرآن-و-عترت

اطلاعیه هشتم تمدید مهلت شرکت در بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت 99/04/15- 08:20 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند، مهلت ارسال آثار...

شرکت در رشته های پژوهشی، فناوری، هنری و ادبی جشنواره سراسری قرآن و عترت

http://nahadiut.ir/فرهنگی-سیاسی/شرکت-در-رشته-های-پژوهشی،-فناوری،-هنری-و-ادبی-جشنواره-سراسری-قرآن-و-عترت

اطلاعیه هفتم شرکت در رشته های پژوهشی، فناوری، هنری و ادبی جشنواره سراسری قرآن و عترت 99/04/10- 12:32 تعداد بازدید: زمان مطالعه : محور اصلی ارایه مطالب:بخش...

قرعه های مسابقات آوایی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

http://nahadiut.ir/فرهنگی-سیاسی/قرعه-های-مسابقات-آوایی-جشنواره-قرآن-و-عترت-دانشجویان

اطلاعیه ششم قرعه های مسابقات آوایی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان 99/03/24- 09:20 تعداد بازدید: زمان مطالعه : برای هر رشته،6 قرعه در نظر گرفته شده است. در محل...

ارسال آثار بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت

http://nahadiut.ir/فرهنگی-سیاسی/ارسال-آثار-بخش-آوایی-جشنواره-قرآن-و-عترت

اطلاعیه پنجم ارسال آثار بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت 99/03/20- 11:19 تعداد بازدید: زمان مطالعه : شرکت کنندگان در بخش آوایی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و...

دریافت منابع و آیین نامه جشنواره

http://nahadiut.ir/فرهنگی-سیاسی/دریافت-منابع-و-آیین-نامه-جشنواره

اطلاعیه چهارم دریافت منابع و آیین نامه جشنواره 99/03/13- 11:48 تعداد بازدید: زمان مطالعه : 1. احکام 2. آشنایی با احادیث اهل بیت 3. آشنایی با ترجمه و تفسیر...

مراحل برگزاری و فصل های ذکر شده در آیین نامه برای منابع بخش معارفی

http://nahadiut.ir/فرهنگی-سیاسی/مراحل-برگزاری-و-فصل-های-ذکر-شده-در-آیین-نامه-برای-منابع-بخش-معارفی

اطلاعیه سوم مراحل برگزاری و فصل های ذکر شده در آیین نامه برای منابع بخش معارفی 99/03/13- 11:14 تعداد بازدید: زمان مطالعه : ...

شیوه ثبت نام در سایت برگزاری آزمون های جشنواره قرآن و عترت

http://nahadiut.ir/بایگانی-اخبار-سایت/شیوه-ثبت-نام-در-سایت-برگزاری-آزمون-های-جشنواره-قرآن-و-عترت

اطلاعیه دوم شیوه ثبت نام در سایت برگزاری آزمون های جشنواره قرآن و عترت 99/03/13- 11:06 تعداد بازدید: زمان مطالعه : لطفا پس از ورود به سایت ثبت نام آزمون مراحل...

آغاز مجدد سی و پنجمین جشنواره دانشجویی قرآن و عترت

http://nahadiut.ir/سی-و-پنجمین-جشنواره-سراسری-قرآن-و-عترت/آغاز-مجدد-سی-و-پنجمین-جشنواره-دانشجویی-قرآن-و-عترت

سی_و_پنجمین_جشنواره_دانشجویی_قرآن_و_عترتجشنواره_سراسری_قرآن_و_عترتقرآن_کریم تهیه کننده: ادمین نهاد مطالب مرتبط ویژه دانشجویان ثبت نام سی و پنجمین جشنواره دانشجویی قرآن و عترت ثبت نام سی و پنجمین جشنواره...