1 مورد یافت شد

اسلام با شادی کردن مخالف است!؟ قرآن می گوید باید کم بخندند و زیاد گریه کنند...

http://nahadiut.ir/پرسش-و-پاسخ/اسلام-با-شادی-کردن-مخالف-است!؟-قرآن-می-گوید-باید-کم-بخندند-و-زیاد-گریه-کنند···

اسلام با شادی کردن مخالف است!؟ قرآن می گوید باید کم بخندند و زیاد گریه کنند... 1399/07/30- 13:09 تعداد بازدید: زمان مطالعه : آیا اسلام با شادی کردن مخالف است؟ قرآن می گوید...