1 مورد یافت شد

فراق اربعین

http://nahadiut.ir/واحد--خواهران/فراق-اربعین

فراق اربعین 99/07/12- 14:34 تعداد بازدید: زمان مطالعه : نخستین رویداد و پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود. اولین رویداد پویش رسانه ای دانشگاهیان به...