1 مورد یافت شد

اسلام با شادی کردن مخالف است!؟ قرآن می گوید باید کم بخندند و زیاد گریه کنند...

http://nahadiut.ir/پرسش-و-پاسخ/اسلام-با-شادی-کردن-مخالف-است!؟-قرآن-می-گوید-باید-کم-بخندند-و-زیاد-گریه-کنند···

مزاح کردن را نیز فراموش نکنند.امام صادق فرمود:«هیچ مومنی نیست مگر آنکه باید اهل مزاح کردن و شادی کردن باشد.»الکافی، ج2 ص663در روایت دیگر از امام کاظم سوال شد:انسان در میان گروهی است در این بین کلامی به میان می آید و مزاح می کنند و می خندند آیا...