2 مورد یافت شد

فراق اربعین

http://nahadiut.ir/واحد--خواهران/فراق-اربعین

پویش رسانه ای دانشگاهیان فراق اربعین 99/07/12- 14:34 تعداد بازدید: زمان مطالعه : نخستین رویداد و پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود. اولین رویداد پویش...

چهاردهمین دوره پویش مطالعاتی روشنا

http://nahadiut.ir/بایگانی-اخبار-سایت/چهاردهمین-دوره-پویش-مطالعاتی-روشنا

پویش مطالعاتی روشنا 98/12/10- 11:37 تعداد بازدید: زمان مطالعه : چهاردهمین دوره پویش مطالعاتی روشنا با محوریت کتاب «گام تمدن ساز» برگزار می شود تصویرسازی غلط و منفی و...